Disclaimer

Informatie op deze website

Ronald Hunter Paintings besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Ronald Hunter Paintings wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Ronald Hunter Paintings behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van de website van Ronald Hunter Paintings

Ronald Hunter Paintings garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Ronald Hunter Paintings is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door Ronald Hunter Paintings of door jou aan Ronald Hunter Paintings middels een website van Ronald Hunter Paintings of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Ronald Hunter Paintings kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer je deze bekijkt. Ronald Hunter Paintings aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Ronald Hunter Paintings behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Virussen

Ronald Hunter Paintings garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.